Ansvarstagande genom noggrann miljöprövning - Trelleborg AB

Ansvarstagande genom noggrann miljöprövning

En miljöprövning är en central aspekt när Trelleborg undersöker en möjlig sammanslagning, ett uppköp eller en avyttring, för att få en komplett bild av situationen. Trelleborgs policy är att alltid ta fullt ansvar för allt som händer inom verksamheten.

Att utvärdera ett möjligt uppköp, eller kanske en nyetablering, är en process som alltid innefattar ett frågeformulär kring uppförandekoder.
 
- Vi är huvudsakligen ute efter att identifiera miljörisker, oavsett om de är relaterade till nuvarande verksamhet eller något som finns kvar i området från tidigare aktiviteter. Mycket arbete läggs på att undersöka mark och grundvatten för att finna eventuell miljöpåverkan. Vi vill veta absolut allt som finns att veta, för att kunna fatta de rätta besluten, säger José-Luis Losa (bilden), Group Environmental Manager för Trelleborg.
 
En annan viktig aspekt är olika länders regelverk, och vilka miljötillstånd som det aktuella företaget har. På grund av verksamhetens karaktär är Trelleborg ett företag som måste använda kemikalier och det är därför nödvändigt att ha rätt information om lokala regelverk för lagring och användning av kemikalier. Även när det handlar om avfallshantering finns regelverk att följa.
 
- Processens första fas innefattar vår egen insamling av information samt, om det är nödvändigt, undersökningar på plats. Vi använder också godkända rådgivare i olika länder. Om vi finner några problem inkluderar fas två exempelvis tester av jord och vatten för att finna eventuell pågående förorening, säger José-Luis Losa.
 
Med all information till hands kan Trelleborg utvärdera de miljörisker som finns i ett särskilt projekt och hitta rätt väg för att ta fullt ansvar för företagets verksamhet. När Trelleborg i sin tur säljer en anläggning, genomgås samma procedur för att undvika framtida problem kring ansvar.