Tillämpning av Koden - Trelleborg AB

Tillämpning av bolagsstyrningskoden

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Nedan återfinns bolagsstyrningsrapporter från 2006. I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om styrelsens och utskottens arbete under respektive år.
Mer information om bolagsstyrningskoden finner du på Kollegiet för Svensk bolagstyrnings webbplats www.corporategovernanceboard.se

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2019

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2019

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2018

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2018

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2017

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2017

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2016

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2016

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2015

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2015

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2014

 

Ladda ner

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2014

 

Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2013

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2013

 

Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2012

 

Ladda ner (pdf)

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2012

 

Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2011

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2010

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2009

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2008

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2007

 

Ladda ner (pdf)

Översikt av Trelleborgs tillämpning av bolagsstyrningskoden 2007

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2006

 

Ladda ner (pdf)

Översikt av Trelleborgs tillämpning av bolagsstyrningskoden 2006

 

Ladda ner (pdf)