Intern kontroll - Trelleborg AB

Intern kontroll

Trelleborg har definierat intern kontroll som en process, som påverkas av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och övriga medarbetare och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att Trelleborgs mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Intern Kontrollprocessen baseras på kontrollmiljön som skapar disciplin och ger en struktur för de övriga fyra komponenterna i processen – riskbedömning, kontrollstrukturer, information och kommunikation samt uppföljning. Processen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), www.coso.org

Relaterade dokument

Internkontrollrapport från årsredovisning 2019

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2018

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2017

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2016

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2015

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2014

 

Ladda ner

Internkontrollrapport från årsredovisning 2013

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2012

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2011

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2010

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2009

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2008

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2007

 

Ladda ner (pdf)

Internkontrollrapport från årsredovisning 2006

 

Ladda ner (pdf)