Tidigare årsstämmor - Trelleborg AB

Årsstämman 2019

27 mars, 2019 i Trelleborg

Kommuniké från årstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]


Dokument


Årsstämman 2018

25 april, 2018 i Trelleborg

Kommuniké från årstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]


Dokument


Årsstämman 2017

27 april, 2017 i Trelleborg 

Kommuniké från årstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]


Dokument


Årsstämman 2016

21 april, 2016 i Trelleborg 

Kommuniké från årstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]


Dokument


Årsstämman 2015

23 april, 2015 i Trelleborg

Kommuniké från årsstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]

Dokument
Kallelse till årstämma 2015
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg ABÅrsredovisning 2014
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebokslagen
Revisorsyttrande enligt 9 kap. 6b§ aktiebokslagen
Fullständigt förslag till principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Presentation av styrelsen
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2014 
Valberedningens förslag inför stämman 2015
Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Anne Mette Olesen som ny styrelseledamot
Dagordning och förslag till beslut 2015Årsstämman 2014

23 april, 2014 i Trelleborg

Kommuniké från årsstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Se koncernchef Peter Nilssons tal till årsstämman
Stämmoprotokoll [pdf]

Dokument
Kallelse till årstämma 2014 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB
Årsredovisning 2013
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebokslagen
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvilkor för ledande befattningshavare
Presentation av styrelsen
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2013
Valberedningens förslag inför stämman 2014


 

Årsstämman 2013


23 april, 2013 i Trelleborg.

Kommuniké från årsstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Stämmoprotokoll [pdf, 2MB]  

Dokument
Kallelse till årsstämma 2013
Valberedningens motiverade yttrande januari 2013
Årsredovisning 2012
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Presentation av styrelsen
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2012
Valberedningens förslag inför stämman 2013
Information om föreslagna ledamöter 2013


Årsstämman 2012

19 april, 2012 i Trelleborg.

Kommuniké från årsstämman [pdf]
Peter Nilssons tal i textform [pdf]
Stämmoprotokoll [pdf]

Dokument
Kallelse till årsstämma 2012 
Valberedningens motiverade yttrande januari 2012
Årsredovisning 2011
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Presentation av styrelsen
Valberedningens förslag inför stämman 2012
Ersättningsutskottets utvärdering

 


Årsstämman 2011

20 april, 2011, Trelleborg.

Talet i textform [pdf]

Dokument
Kommuniké från årsstämman [pdf]
Stämmoprotokoll [pdf]
Kallelse till årsstämma 2011 [pdf]
Årsredovisning 2010 [pdf]
Valberedning inför årsstämma 2011 [pdf]
Valberedningens förslag inför stämman 2011 [pdf]
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse [pdf]
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare [pdf]
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare [pdf]
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) [pdf]
Presentation av styrelsen från Årsredovisning 2010 [pdf]

Årsstämma  2010

20 april, 2010, Trelleborg.

Talet i textform [pdf]

Dokument
Kommuniké från årsstämman [pdf]
Stämmoprotokoll [pdf]
Kallelse till stämman [pdf]
Valberedningens förslag [pdf]
Redogörelse för Valberedningens arbete [pdf]
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare [pdf]
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) [pdf]
Årsredovisning 2009 [pdf] 


Årsstämman  2009


23 april, 2009, Trelleborg.

Talet i textform [pdf]

Dokument
Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2009
Stämmoprotokoll [pdf]
Kallelse till årsstämman [pdf]
Valberedningens förslag [pdf]
Redogörelse för Valberedningens arbete [pdf]
Fullständigt förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare [pdf]
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 16 [pdf]
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) [pdf]
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14§ aktiebolagslagen (2005:551) [pdf]
Årsredovisning 2008 [pdf]Årsstamma 2008

28 april, 2008, Trelleborg

Talet i textform [pdf]

Dokument
Kommuniké från årsstämman [pdf]
Stämmoprotokoll [pdf]
Kallelse till årsstämman [pdf]
Valberedningens förslag [pdf]
Redogörelse för Valberedningens arbete [pdf]

Fullständigt förslag för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare [pdf]
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) [pdf]
Årsredovisning 2007 [pdf]Årstämma 2007

25 april, 2007, Trelleborg
Talet i textform (pdf)

Dokument


Årsstämma 2006

25 april 2006, Trelleborg.

Talet i textform (pdf)


Bolagsstämma 2005

26 april 2005, Trelleborg.

Dokument
Kallelse (pdf)
Kommuniké (pdf)
Protokoll från stämman (pdf)

Bolagsstämma 2004

22 april 2004, Trelleborg.


Dokument
Kallelse (pdf)
Kommuniké från bolagsstämman (pdf)