Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2019

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 27 mars 2019 kl 14:00 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Dokument

Anmäl ett ärende

 

Ladda ner (pdf)

Fullmakt

 

Ladda ner (pdf)

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande

 

Ladda ner (pdf)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 

Ladda ner (pdf)

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00