Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2020

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 23 april 2020 kl 17:00 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Anmäl ett ärende

Aktieägare som önskar anmäla ett ärende för behandling av årsstämman 2020 ska begära detta senast den 5 mars.

Begäran ska vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Trelleborg AB
Att Chefsjurist Charlotta Grähs
Box 153
231 22 Trelleborg

Anmälda ärenden kan tas upp årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Jessica Perdius
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00