Tyst i kurvan

Tyst i kurvan

När tågtillverkaren Bombardier samarbetade med Trelleborg för att skapa en ny version av Trelleborgs axelbussning HALL föddes en produkt som sparar ännu mer energi- och underhållskostnader.

Den innovativa hydrauliskt styrda axelbussningen HALL® för axlar i järnvägsfordon tillåter axlarna att i viss mån anpassa sig till spårkurvor, men samtidigt behålla sin vinkelräthet och styvhet i hög hastighet på raka spår. Med HALL kör tåg mer kostnadseffektivt, använder mindre energi, släpper ut mindre koldioxid, avger mindre hjulgnissel när de passerar snäva kurvor och minskar också behovet av underhåll på spår och hjul. Men tyvärr kunde Bombardier, en av världens ledande tillverkare av tåg, inte dra nytta av HALL-tekniken eftersom den inte passade ihop med tågens boggier.

Andreas Wolf, då Chief Suspension Engineer hos Bombardier, nu ansvarig för ingenjörsgruppen för tågapplikationer inom Trelleborg Industrial Solutions, drar sig till minnes: — Bombardier kontaktade Trelleborg för att inleda ett gemensamt utvecklingsprojekt. Samarbetet resulterade inte bara i en speciell version av HALL som passar Bombardiertåg, utan den vidareutvecklade konstruktionen förbättrade axelbussningens generella prestanda ytterligare.

I Bombardierversionen måste enheten hantera stora vertikala belastningar, men FLEXX® Curve Standard, som Bombardiers lösning kallas, tillämpar i huvudsak HALLprincipen. HALL kan dessutom eftermonteras på Bombardiertåg med FLEXX Compact-boggier.

Den verkliga innovationen ligger i den tvärkopplade versionen, där HALL-enheterna på båda hjulen av en axel är hydrauliskt sammankopplade i vad Trelleborgs projektingenjör Alexander Zahnbrecher beskriver som en ”hydraulisk gungbräda”. När krafterna på varje hjul är ungefär lika är systemet balanserat och styvt, men när det utsätts för olika stora krafter vinklas axeln i motsvarande riktning. Det är till särskilt stor nytta i samband med start och stopp, och när tåget passerar snävare kurvor. Bombardier ska använda systemet på alla nya tåg som kör på linjer med många kurvor. Uppskattningsvis kommer det att spara 145 ton koldioxid på tio år för varje tåg om fyra vagnar.

En tredje version, kallad Passive Radial Steering, har en smart ventil som hydrauliskt låser axelvinklingen under vissa omständigheter och förbättrar fordonets gång genom särskilt snäva kurvor. I en kurva med en radie på 300 meter minskar hjulförslitningen med 90 procent. Det betyder direkt ekonomisk vinst till exempel på bergsrutter i Schweiz, särskilt med tanke på att spåravgifterna i landet är lägre för tåg som sliter mindre på rälsen.För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutionsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com