Energismarta tätningar

Energismarta tätningar

Nära samarbete var nyckeln när ventilationsföretaget Rasch AB fick problem med tätningarna för en av företagets spjällprodukter.

Dagens ventilationssystem ska inte bara kunna hantera stora luftflöden för att kunna ventilera allt tätare fastigheter. I en tid av ökande klimat- och miljöhänsyn blir det också allt vanligare med intelligent styrning av systemen så att de kan variera luftflödet till där behovet finns, eller inte finns. På så sätt kan energiförbrukningen minimeras — ett allt viktigare krav från fastighetsbolag och fastighetsförvaltare där många vill bli miljöcertifierade enligt den internationella BREEAM-standarden.

En viktig länk för att nå målet med låg energiförbrukning är de rörliga spjäll som installeras i fastighetens ventilationssystem. Trenden är att det installeras allt fler sådana aggregat i moderna hus. 

Och här kommer Rasch AB in. Ursprungligen ett familjeföretag startat av tre bröder på 1930-talet har Rasch AB idag vuxit till en av Sveriges ledande tillverkare av olika typer av ventilationsprodukter, bland annat brandskydd och luftspjäll för installationer, i allt från kärnkraftverk och gruvor till skolor, kontor och shoppingcenter. 

När Rasch för några år sedan genomförde en produktutveckling för att göra konstruktionen av ett av sina större jalusispjäll lättare och nättare dök ett problem upp: med befintlig tätningslist blev det för tungt för elmotorerna att stänga jalusierna ordentligt. 

— Då ringde vi Peter Somvall, vår kontakt på Trelleborg, för att se om vi tillsammans kunde hitta en lösning på problemet, berättar Anton Berner, produktutvecklare på Rasch. 

Carina Ström, inköpsansvarig på Rasch AB, instämmer: — Vi fick direkt en bra dialog och ett bra samarbete, och Trelleborg har verkligen hjälpt oss mycket i processen, säger hon.

Trelleborgs team gick grundligt till väga för att gå till botten med Raschs problem. Peter Somvall, affärsutvecklare för tätningsprofiler inom Trelleborg Industrial Solutions, tog med sig en designer och en produktutvecklare till anläggningen i Motala för att diskutera med företagets produktutvecklare och montörer.

— Vi såg snabbt att det var ett designproblem, inte ett materialproblem, säger Peter Somvall.

Därefter vidtog en process som alla inblandade beskriver som en ”tajt relation” där även Anton Berner och hans kollegor besökte Trelleborg i Värnamo.

— Vi hade ett väldigt bra samarbete. Peter och hans medarbetare kom till oss och klämde och kände, tog prover, simulerade och analyserade och kom sedan upp med en skiss som vi sedan diskuterade och justerade. Under processen tog vi också fram en prototyp som vi testade här i Motala, säger Anton Berner.

Peter Somvall betonar att det var viktigt för Trelleborgs team att lyssna på montörerna, då nyckeln till en framgångsrik produkt handlar om att hitta en lösning som är lätt att montera. 

— Vi vet att det är på byggarbetsplatsen som det kostar pengar. Därför är det viktigt för oss att hitta monteringsvänliga lösningar som dessutom måste kunna produceras i stora volymer och samtidigt klara stränga toleranskrav. 

Trelleborg är sedan många år en viktig leverantör av tätningslösningar till Raschs produkter och Peter Somvall säger att Trelleborg fått många lärdomar av utvecklingsarbetet med det stora jalusispjället.

— Det har påverkat hela produktsortimentet hos Rasch. Våra tätningslösningar bidrar till att alla företagets spjäll nu går lättare att vrida, säger han.För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/sv/sealing-profilesDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com