Charlotte Sims

Charlotte Sims, HSE Officer, Trelleborg Sealing Solutions, Tewkesbury, Storbritannien

I min roll som Health, Safety & Environment (HSE) Officer på Trelleborg Sealing Solutions i Tewkesbury, Storbritannien, ansvarar jag för miljöfrågor och vår miljöpåverkan. Jag samarbetar med hela ledningsgruppen och arbetsmiljökommittén för att identifiera förbättringsområden och få fram rapportdata till Trelleborgs årliga Corporate Responsibility-redovisning.

Jag började på Trelleborg Sealing Solutions i Tewkesbury som receptionist i mars 2015. Det var mitt första jobb efter min masterexamen i miljövetenskap. Det var i den här rollen som jag började förstå vikten av att nätverka och kommunicera. Inom sex månader antogs jag till Trelleborgs utbildningsprogram och fick sex månaders internationell praktik på Trelleborg Sealing Solutions på Malta där jag assisterade Managing Director.

Den här möjligheten utvecklade mina nyckelkompetenser och gav mig självförtroende att våga satsa på min passion, och jag lyckades kämpa mig till ytterligare sex månaders internationell praktik på Trelleborgs huvudkontor i Sverige. I min roll som Sustainability & Manufacturing Excellence Analyst arbetade jag nära cheferna för Corporate Responsibility och Manufacturing Excellence och hjälpte till att ta fram Trelleborgs Corporate Responsibilit -redovisning2016.

HSE Officer är en ny roll här på Trelleborg Sealing Solutions i Tewkesbury, så jag ställs ständigt inför nya utmaningar och utvecklas då jag stöter på nya områden i min roll varje dag. Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra för att förslag ska komma in från alla nivåer.

Under hela min Trelleborg-resa har jag utvecklat mig själv och min karriär genom att vara flexibel och anpassningsbar. Att jag kan utveckla min emotionella intelligens har utan tvekan varit min största insikt sedan jag började här.