Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År  2018* 2017  2016 2015  2014
Utdelning, SEK  4,75  4,50  4,25  4,00  3,75
Direktavkastning,%  3,7  2,4  2,4  2,4  2,8

*Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4,75 SEK per aktie. Sista dag för handel inklusive utdelningsrätt är onsdagen den 27 mars. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 29 mars 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 april 2019.