Kapitalstrukturförändringar - Trelleborg AB

Aktiekapitalets utveckling

Strax före börsintroduktionen 1964 hade Trelleborg ett aktiekapital på 63 MSEK. 1966 gjordes en riktad apportemission på 2,6 MSEK vid köp av Ulvex AB. Genom nyemissioner 1969 (2:5 till kurs 100)och 1976 (1:3 till kurs 110) ökades aktiekapitalet med 26,2 MSEK respektive 30,6 MSEK.
1978 företogs en riktad apportemission på 3,2 MSEK vid köp av Tekniska Gummifabriken Jakobsberg AB. Emissioner därefter redovisas i nedanstående tabell.

År Emissioner
Ökning av aktiekapitalet, SEK
Total kapital, SEK
 1982  Riktad emission till Aritmos m fl, kurs 125  42 000 000 167 611 200 
 1984
 Fondemission 1:4, split 4:1 1)
 41 902 800
 209 514 000
 1986  Riktad emission vid köp av Sävsjö Fälgar AB, kurs 95
 6 875 000
 216 389 000
 1986
 Riktad emission vid köp av Bolidenaktier, kurs 95
 95 150 000
 311 539 000
 1987
 Fondemission 1:1
 311 539 000
 623 078 000
 1987
 Konvertering av förlagsbevis
 15 587 125
 638 665 125
1988 Nyemission 1:5 av C- och D-aktier (bonusaktier) 2)
 127 733 025
 766 398 150
 1988
 Riktade nyemissioner vid köp av Bolidenaktier och -konvertibler
 39 559 750
 805 957 900
 1988
 Konvertering av förlagsbevis
 934 150
 806 892 050
 1989
 Riktad nyemission vid förvärv av Bolidenkonvertibler
 7 787 700
 814 679 750
 1989
 Konvertering av förlagsbevis
 60 100
 814 739 850
 1989
 Fondemission 1:1
 814 739 850
 1 629 479 700
 1989
 Konvertering av förlagsbevis
 17 075
 1 629 496 775
 1990
 Konvertering av förlagsbevis
 188 550
 1 629 685 325
 1991
 Konvertering av förlagsbevis
 58 075
 1 629 743 400
 1992
 Nyemission 1:5, kurs 70
 325 948 675
 1 955 692 075
 1993
 Nyemission 1:2, kurs 30
 977 846 025
 2 933 538 100
 2000
 Nedsättning efter återköp
 -293 353 800
 2 640 184 300
 2001
 Nedsättning efter återköp
 -375 000 000
 2 265 184 300
 2003
 Konvertering av skuldebrev och teckning av optioner
 21 576 150
 2 286 760 450
 2004
 Konvertering av skuldebrev och teckning av optioner  112 748 575
 2 399 509 025
 2006
 Nedsättning efter återköp
 -140 577 500
 2 258 931 525
 2009
Nyemission 2:1, kurs 12
 361 429 044
 2 620 360 569

1) För varje gammal aktie på 100 SEK erhölls 5 nya à 25 SEK varav 1 genom fondemission och 4 genom split. 

2) Kurs 200 (bundna aktier) respektive 260 (fria aktier).