Aktiefakta - Trelleborg AB

Aktiefakta

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal per aktie

SEK
 2017  2016 2015   2014 2013

Kvarvarande verksamheter

       
Resultat  10,60  8,18  7,73  7,13  5,20
Resultat exklusive jämförelsestörande poster
 10,82  9,23   8,39  7,79  6,52 
Totalt          
Resultat1)
 10,60  24,30  9,60  8,20  5,93
Eget kapital1)
 100,40  92,73  68,70  65,54  54,72
Utdelning  4,50  4,25  4,00  3,75  3,25
Utdelning i % av resultatet per aktie   42  17  42  46 55
Direktavkastning, % 
 2,4 2,4  2,4  2,8  2,5
 Utdelning totalt, MSEK  1 220  1 152  1 084 1 017   881
P/E-tal  18  7  17  16  22
1) Inga utspädningseffekter förekommer.

B-aktien

 2017  2016 2015 2014 2013
 Högsta kurs  212,40 186,00  180,20 147,90  130,00 
 Lägsta kurs  173,20 134,50  123,20  109,20  80,75 
 Börskurs 31 dec, senaste betalkurs  190,00 179,30  164,80  132,00  127,90 
 Börsvärde 31 dec, MSEK  51 504 48 603  44 673 35 781 34 670
 Antral akiter 31 dec, A- och B-aktier   271 071 783
271 071 783
271 071 783  271 071 783
271 071 783