Aktiefakta - Trelleborg AB

Aktiefakta

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal per aktie

SEK
 2019  2018  2017  2016 2015 

Kvarvarande verksamheter

         
Resultat  -0,73  11,77  10,60  8,18  7,73
Resultat exklusive jämförelsestörande poster1)
 11,89  12,34  10,82  9,23   8,39
Totalt          
Resultat1)
 -0,73  11,77  10,60  24,30  9,60
Eget kapital1)
 107,78  111,14  100,40  92,73  68,70
Utdelning  0  4,75  4,50  4,25  4,00
Utdelning i % av resultatet per aktie   -  40  42  17  42
Direktavkastning, % 
 -  3,4  2,4 2,4  2,4
 Utdelning totalt, MSEK - 1 288  1 220  1 152  1 084
P/E-tal  -231  12  18  7  17

1) Inga utspädningseffekter förekommer.

B-aktien

 2019  2018  2017  2016 2015
 Högsta kurs  174,75  215,10  212,40 186,00  180,20
 Lägsta kurs  119,55  134,70  173,20 134,50  123,20 
 Börskurs 31 dec, senaste betalkurs  168,55  139,35  190,00 179,30  164,80 
 Börsvärde 31 dec, MSEK  45 689  37 774  51 504 48 603  44 673
 Antral akiter 31 dec, A- och B-aktier   271 071 783  271 071 783  271 071 783 271 071 783
271 071 783 
 Antal aktieägare  52 662 48 125  49 709  52 282  50 749