Aktiefakta - Trelleborg AB

Aktiefakta

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal per aktie

SEK
 2018  2017  2016 2015   2014

Kvarvarande verksamheter

         
Resultat  11,77  10,60  8,18  7,73  7,13
Resultat exklusive jämförelsestörande poster1)
 12,34  10,82  9,23   8,39  7,79
Totalt          
Resultat2)
 11,77  10,60  24,30  9,60  8,20
Eget kapital2)
 111,14  100,40  92,73  68,70  65,54
Utdelning3)  4,75  4,50  4,25  4,00  3,75
Utdelning i % av resultatet per aktie   40  42  17  42  46
Direktavkastning, % 
 3,4  2,4 2,4  2,4  2,8
 Utdelning totalt, MSEK  1 288  1 220  1 152  1 084 1 017 
P/E-tal  12  18  7  17  16

1) Resultat per aktie för helår 2018 har justerats med +0,57 sek (+0,22), vilket avser jämförelsestörande poster efter skatt, samt kostnader hänförliga till en skattereform i USA.
2) Inga utspädningseffekter förekommer.
3) Enligt styrelsens förslag.

B-aktien

 2018  2017  2016 2015 2014
 Högsta kurs  215,10  212,40 186,00  180,20 147,90 
 Lägsta kurs  134,70  173,20 134,50  123,20  109,20 
 Börskurs 31 dec, senaste betalkurs  139,35  190,00 179,30  164,80  132,00 
 Börsvärde 31 dec, MSEK  37 774  51 504 48 603  44 673 35 781
 Antral akiter 31 dec, A- och B-aktier   271 071 783  271 071 783 271 071 783
271 071 783  271 071 783
 Antal aktieägare 48 125  49 709  52 282  50 749  53 019