Ägarstruktur - Trelleborg AB

Ägarstruktur

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på börsen. Idag återfinns aktien på Nasdaq Stockholms storbolagslista, Large Cap, under TREL B, TRELLEBORG B, (SE0000114837).

Det finns två aktieslag: 28 500 000 A-aktier och 242 571 783 B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 30 juni 2020

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1 Dunkerintressen*  10,66  54,10
 2 Handelsbanken Fonder  3,91  2,01
 3 Lannebo Fonder
 3,88  1,99
 4 Didner & Gerge fonder  3,09  1,59
 5 Vanguard
 2,67  1,37
 6 Andra AP-fonden
 2,25  1,16
 7 Norges Bank
 2,24  1,15
 8 Allianz Global Investors
 2,08  1,07
 9 Tweedy, Browne Company LLC  1,96  1,01
 10 BlackRock  1,50  0,77

Total

34,26

66,22

Källa: Holdings, Modular Finance AB

*Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.