Ägarstruktur - Trelleborg AB

Ägarstruktur

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på börsen. Idag återfinns aktien på Nasdaq Stockholms storbolagslista, Large Cap, under TREL B, TRELLEBORG B, (SE0000114837).

Det finns två aktieslag: 28 500 000 A-aktier och 242 571 783 B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 december 2019

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,66  54,10
 2  Didner & Gerge fonder 
 4,45  2,29
 3 Handelsbanken Fonder 3,80  1,96
 4 Lannebo Fonder 3,54  1,82
 5  Allianz Global Investors
 2,92  1,50
 6 Vanguard 2,54  1,30
 7 Andra AP-fonden  2,24  1,15
 8  Norges Bank
 2,10  1,08
 9 AFA Försäkring 1,84  0,95
 10 BlackRock 1,52  0,78

Total

35,63

66,92

Källa: Holdings, Modular Finance AB

*Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.