Omräknade finansiella siffror per segment 2019

Omräknade finansiella siffror, december 2019

Trelleborg genomför organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av lönsamheten måste ske. 

I den nya organisationen kommer Trelleborg att bestå av tre affärsområden, jämfört med tidigare fem. Därutöver skapas ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. 

Uppdaterade historiska nyckeltal är preliminära och kan komma att ändras på grund av överflyttningar av verksamheter samt elimineringar av internförsäljning.

För ytterligare information ladda ner antingen excel-filen eller pdf-dokumentet