Omräknade finansiella siffror per segment 2018

Omräknade finansiella siffror per segment 2018

Verksamheten Rubena Savatech, som förvärvades som en del av CGS Holding 2016, har redovisats fristående från Trelleborgs affärsområden. Från 1 januari 2018 delades och integrerades den i affärsområdena Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Coated Systems. Total omsättning som flyttats till Trelleborg Industrial Solutions uppgår för helåret 2017 till 1 138 MSEK och för EBIT 57 MSEK. Total omsättning som flyttats till Trelleborg Coated Systems uppgår för helåret 2017 till 901 MSEK och för EBIT 101 MSEK.

Vidare har en mindre verksamhet som tidigare redovisats inom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction från 1 mars 2018 flyttats till affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Tidigare års nyckeltal har justerats för denna interna omflyttning. Total omsättning som flyttats från Trelleborg Offshore & Construction uppgår för helåret 2017 till 173 MSEK och för EBIT 5 MSEK.

För ytterligare information ladda ner excelfilen.