Presentationer 2019

Bokslutskommuniké för 2019

Rapport

Webbsändning

Presentationsmaterial

Organisationsförändringar, 4 december 2019

Pressmeddelande

Presentationsmaterial

Webbsändning

Rapport för tredje kvartalet 2019

Rapport

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för andra kvartalet 2019

Rapport

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för första kvartalet 2019

Rapport

Webbsändning

Presentationsmaterial