Presentationer 2018

Bokslutskommuniké för 2018

Webbsändning

Presentationsmaterial

Rapport för tredje kvartalet 2018

Webbsändning

Presentationsmaterial

Rapport för andra kvartalet 2018

Webbsändning

Presentationsmaterial

Rapport för första kvartalet 2018

Webbsändning

Presentationsmaterial


Kapitalmarknadsdag

Presentationer (engelska)

Overview and strategy - Peter Nilsson, President & CEO

Trelleborg Financials - Ulf Berghult, CFO

Trelleborg Offshore & Construction - Peter Nilsson acting Business Area President, Richard Hepworth, Business Unit President

Trelleborg Coated Systems - Dario Porta, Business Area President

Trelleborg Sealing Solutions - Peter Hahn, Business Area President

Trelleborg Industrial Solutions - Jean-Paul Mindermann, Business Area President

Trelleborg Wheel Systems - Paolo Pompei, Business Area President

Concluding remarks - Peter Nilsson, President & CEO