Presentationer - Trelleborg AB

Presentationer

Telefonkonferens den 4 december 2019

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 11:00 idag, den 4 december 2019, med anledning av Trelleborgs organisationsförändringar och nedskrivningar av sysselsatt kapital. Vänligen se separat pressmeddelande angående detaljer kring detta.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. 

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-566 426 93, Storbritannien: +44 333 300 92 71 eller USA: +1 833 526 83 47

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!

Pressmeddelande

Presentationsmaterial

Webbsändning

Tidigare presentationer