Presentationer - Trelleborg AB

Presentationer

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 20 juli

Trelleborgs rapport för andra kvartalet 2020 publiceras måndagen den 20 juli cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. 

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-566 427 07, Storbritannien: +44 333 3009 030 eller USA: +1 833 823 0587

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!

Rapport

Webbsändning

Presentationsmaterial

Tidigare presentationer