MTN-program - Trelleborg AB

MTN-program

Trelleborg har under 2010 etablerat ett svenskt Medium Term Notes-program om 3 miljarder SEK. Programmet utökades till 5 miljarder SEK 2015. Programmet utökades till 8 miljarder SEK 2019. Trelleborg Treasury AB (publ), ett helägt dotterbolag till Trelleborg AB (publ), är ensam utgivare av programmet.

På denna sida återfinns prospektet, tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen samt länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisning.


Prospekt 2020-07-09 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Prospekt 2019-06-10 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Prospekt 2019-04-08 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Prospekt 2018-08-08  [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Prospekt 2017-06-26  [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Tilläggsprospekt Q2 2016  [pdf]

Prospekt 2016-03-16  [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Tilläggsprospekt Q1 2015  [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]

Prospekt 2015-02-10  [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Tilläggsprospekt Q3 2014 [pdf]

Tilläggsprospekt Q2 2014 [pdf]  

Tilläggsprospekt Q1 2014 [pdf]  

Tilläggsprospekt Q4 2013 [pdf]

Prospekt 2014-01-31 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Tilläggsprospekt Q3 2013 [pdf]  

Tilläggsprospekt Q2 2013 [pdf]

Tilläggsprospekt Q1 2013 [pdf]

Tilläggsprospekt Q4 2012 [pdf]

Prospekt 2012-12-19 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]


Prospekt 2010-10-22 [pdf]

Finansinspektionens godkännande [pdf]

Tilläggsprospekt Q2 2011 [pdf]

Tilläggsprospekt Q1 2011 [pdf]

Tilläggsprospekt Q4 2010 [pdf]

Slutliga Villkor