Trelleborg Offshore & Construction

Avancerade polymerbaserade lösningar för extrema förhållanden 

Trelleborg Offshore & Construction är en ledande global projektleverantör av polymerbaserade kritiska lösningar för de mycket krävande miljöerna offshore olja & gas respektive infrastruktur.

Marknadssegment

Trelleborg Offshore & Construction är verksamt inom två marknadssegment:

Olja & gas: Polymerbaserade lösningar för prospektering och utvinning av olja och gas till havs; från plattform till havets botten med flytmoduler, termisk isolering, böjkontroll, kabel- och flödesledningsskydd, brandskydd och andra specialutvecklade lösningar.

Infrastruktur: Tätningar och vibrationsdämpande lösningar i tunnlar, broar och andra stora bygg- och anläggningsprojekt. Marina konstruktioner och smarta tekniker för förtöjning, dockning och förankring i hamnar och till havs.

Peter Nilsson

"Våra beprövade produkter och  lösningar skyddar mycket stora investeringar. Det finns en imponerande referenslista påvälfungerande lösningar redan installerade runt om i världen som är en viktig del i införsäljningen av nya projekt."

"Lösningsleveranserna blir fler inom olika infrastrukturprojekt. Vi har unika och kompletta lösningar till hamnar som fokuserar på både säkerhet och kostnadseffektivitet."

Peter Nilsson,
affärsområdeschef

Exempel på varumärken/produktnamn:
ANDRE, AutoMoor, Eccofloat®Elastopipe™ , FireNut™ , Njordguard™, RiserGuard®Scandura, SCN SuperconeSeaGuard, SeaTechnik™ , SmartDock®, SmartPort, Ultra M.I.S., Unitex, Uraduct® och Vikotherm™.

Produktionsenheter: Australien, Brasilien, Danmark, Kina, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien och USA.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Offshore & Construction

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan offshore.construction@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser