Trelleborg Industrial Solutions - Trelleborg AB

När avancerat applikationskunnande krävs för heltäckande, hållbara industriella lösningar

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom industriella applikationsområden såsom utvalda slang- och tätningssystem samt antivibrationslösningar för spårbundna fordon, fartyg och industriell utrustning.

Marknadssegment

Trelleborg Industrial Solutions är verksamt inom fem marknadssegment:

Generell industri: Lösningar för hantering av vätskor som exempelvis i slangar, kompensatorer och elastomera material. Antivibrationslösningar som exempelvis vibrationsdämpare och precisionskomponenter. Kilremmar. Tätningsprofiler för fasader, fönster och dörrar.

Olja & gas: Marina slangar för hantering av olja och gas.

Infrastruktur: Rörtätningar och reparation av dricksvatten- och avloppssystem. Uppblåsbara fördämningar.

Transport: Vibrationsdämpande- och akustiklösningar för spårbundna fordon och marina applikationer liksom entreprenad- och tunga maskiner. 

Personbilar: Polymerlösningar för drivaxlar och styrapplikationer. Vibrationsdämpande- och akustiklösningar samt gummikomponenter.

Jean-Paul Mindermann

"Vårt fokus på utvalda nischer och applikationer har visat sig framgångsrikt. Vi har fokuserat på att vara på rätt plats med rätt verksamhet för att få en mer effektiv struktur.”

"Vi breddar våra erbjudanden och skapar mervärde för våra kunder, vilket ger möjligheter att växa organiskt, inte minst genom att addera till synes enkla men viktiga funktioner till våra produkter.”

Jean-Paul Mindermann
affärsområdeschef

Exempel på varumärken/produktnamn:
CRYOLINE®, DragonCoat®, KLELINE®, Metalastik®Novibra®, Power-Lock™, Rubena, Sava, SEALINE®Sewer-Lock™, TRELLINE® och TRELLVAC.

Produktionsenheter: Brasilien, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan industrial.solutions@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser 

Industrial Sealing Systems Fluid Handling Solutions 
 Moulded Components Rubber Sheeting
 Sealing Profiles Fluid Handling 
 Pipe Seals  
Industrial Antivibration Solutions

Industrial AVS

Automotive Boots

Boots