Trelleborg Industrial Solutions - Trelleborg AB

När avancerat applikationskunnande krävs för heltäckande, hållbara industriella lösningar

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda industriella applikationsområden och till infrastrukturprojekt.

Marknadssegment

Trelleborg Industrial Solutions är verksamt inom sex marknadssegment:

Generell industri: Belagda vävar och kalanderbehandlade material till industriella applikationer samt tillbehör inom hälsovård & medicinteknik. Slangar, kompensatorer och kopplingar. Vibrationsdämpare. Tätningsprofiler.

Flyg: Belagda vävar till utrymningsrutschkanor, luftskepp och termisk isolering i rymdraketer.

Olja & gas: Marina slangar, brytkopplingar och överföringssystem för flytande naturgas (LNG).

Infrastruktur: Rörtätningar i och reparation av dricksvatten- och avloppssystem. Tätningar och vibrationsdämpande lösningar i bygg- och anläggningsprojekt. Marina konstruktioner och smarta tekniker för fartyg i hamnar och till havs.

Transport: Vibrationsdämpare och axelbussningar för spårbundna fordon. Belagda vävar till bälgar på tåg. 

Personbilar: Polymerlösningar för drivaxlar och styrapplikationer. Kalanderbehandlade material till bromsshims.

Jean-Paul Mindermann

"Våra innovativa lösningar ger besparingar både inom energi och underhåll för järnvägsindustrin.

Jean-Paul Mindermann
affärsområdeschef

Exempel på varumärken/produktnamn:
ANDRE, Automore, CRYOLINE®, DragonCoat®, KLELINE®, Metalastik®Novibra®, Power-Lock™, Rubena, Sava, SCN Super Cone, Seaguard, SEALINE®, SeaTechnicTMSewer-Lock™, SmartDock®, Smartport TRELLINE® och TRELLVAC.

Produktionsenheter: Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan industrial.solutions@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser 

Industrial Sealing Systems Fluid Handling Solutions 
 Moulded Components Rubber Sheeting
 Sealing Profiles Fluid Handling 
 Pipe Seals  
Industrial Antivibration Solutions

Industrial AVS

Automotive Boots

Boots