Marine Equipment and Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Marina lösningar

Trelleborg tar vara på sin tillämpningsexpertis och sitt tekniska kunnande.
Våra lösningar för fritidsbåtar härstammar från utvecklingen av vätskehanteringslösningar för ubåtar, krigsfartyg och rymdfarkoster. Säkerhet, kvalitet och komfort är viktiga hörnstenar i vår produktutveckling – och i synnerhet när det gäller utveckling av produkter som ska användas i tuffa miljöer.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter

Trelljet 581 drain sewer cleaning hose from Trelleborg
TRELLJET 581
 • 1 flätlager stålarmering
 • Arbetstryck upp till 400 bar. Slät utsida
 • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig
Visa mer

Trelljet 580 drain sewer cleaning hose from Trelleborg
TRELLJET 580
 • 2 flätlager stålarmering
 • Arbetstryck upp till 650 bar. Slät utsida
 • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig
Visa mer

TRELLJET 561
 • 1 flätlager stålarmering
 • Arbetstryck upp till 400 bar. Slät utsida
 • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig
Visa mer

Trelljet 560 drain sewer cleaning hose from Trelleborg
TRELLJET 560
 • 2 flätlager stålarmering
 • Arbetstryck upp till 650 bar. Slät utsida
 • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig.
Visa mer


Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.