Marine Equipment and Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Marina lösningar

Trelleborg tar vara på sin tillämpningsexpertis och sitt tekniska kunnande.
Våra lösningar för fritidsbåtar härstammar från utvecklingen av vätskehanteringslösningar för ubåtar, krigsfartyg och rymdfarkoster. Säkerhet, kvalitet och komfort är viktiga hörnstenar i vår produktutveckling – och i synnerhet när det gäller utveckling av produkter som ska användas i tuffa miljöer.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter
CRISAL TR 10070
  • Food grade quality
  • Light
  • Resistant to most chemicals
Visa mer

COLORADO S
  • Utmärkt åldrings, väder och ozonbeständighet
  • Flatrullningsbar slang för enkel lagring och hantering
  • Tål höga temperaturer: 100 °C
Visa mer
CHEMIKLER FEP
  • Resistent mot i stort sett alla kemiska produkter
  • Hög säkerhet med sprängtryck 64 bar
  • Uppfyller standard EN 12115
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.