Marine Equipment and Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Marina lösningar

Trelleborg tar vara på sin tillämpningsexpertis och sitt tekniska kunnande.
Våra lösningar för fritidsbåtar härstammar från utvecklingen av vätskehanteringslösningar för ubåtar, krigsfartyg och rymdfarkoster. Säkerhet, kvalitet och komfort är viktiga hörnstenar i vår produktutveckling – och i synnerhet när det gäller utveckling av produkter som ska användas i tuffa miljöer.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter

PLUTON 2G
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


PHARMAKLER FEP
  • Resistent mot i stort sett alla kemiska produkter
  • Vit innertub och yttergummi som inte färgar av sig
  • Uppfyller standard EN 12115
Visa mer


PERFORMER CERAMIC
  • 5 times more flexible
  • At least 10 times longer lifespan
  • Hose ready in 15 minutes
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.