Manufacturing Machine Tools - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Tillverknings- och maskinutrustning

Under företagets mångåriga historia har Trelleborg utvecklat ett komplett utbud av lösningar för tryckluft, olja och sugning/pumpning med lågt och medelhögt tryck. Pneumatisk överföring, hydraulisk överföring och industriell ventilationsslang är våra största kategorier inom detta segment. Vi erbjuder även lösningar för kabelkylning och/eller skydd.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

209Produkter

WD ECO
  • Långa längder
  • Tål jordbrukskemikalier
  • Flatrullbar
Visa mer

Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*