Healthcare and Medicalk - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Hälsovård och medicinteknik

Från gummipackningar och gasolkök till respiratorer för sjukvård och andningsskydd för militärt eller civilt bruk, prioriterar Trelleborg alltid hälsa och säkerhet för att kunna leverera förstklassiga produkter som uppfyller både europeiska och globala standarder.
Trelleborg Fluid Handling Solutions har ett brett sortiment med medicintekniska produkter – en bransch som ställer höga krav. Självklart så uppfyller Trelleborgs produkter allt gällande standarder och föreskrifter.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

209Produkter

WD ECO
  • Långa längder
  • Tål jordbrukskemikalier
  • Flatrullbar
Visa mer

Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*