Construction_Mining_Equipment - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Entreprenad- och gruvutrustning

Produktområdet Entreprenad- och gruvutrustning är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan Trelleborg, slutanvändare och maskintillverkare och har resulterat i utvecklingen av tekniskt avancerade, specialiserade och innovativa produkter. Våra tekniska lösningar har mycket lång livslängd i tuffa miljöer och minskar dina totala kostnader. 

Ett komplett utbud av produkter efter industri

209Produkter

WD ECO
  • Långa längder
  • Tål jordbrukskemikalier
  • Flatrullbar
Visa mer

Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*