Building_Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Bygg och anläggning

Trelleborg Fluid Handling Solutions har stort utbud av slanglösningar för spolning av avloppsledningar, högtryckstvätt och dammsugning. Våra produkter är välkända och populära tack vare vår goda branschkännedom och kontakt med marknaden.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212ProdukterAG 1000 LT
  • Slät insida ger mindre friktion
  • Extremt låg vikt och flexibel
  • Kan anslutas genom att skruva ihop dem
Visa mer

AG 1000 HT
  • Slät insida ger mindre friktion
  • Extremt låg vikt och flexibel
  • Överkörningsbar
Visa mer


Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*