Building_Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Bygg och anläggning

Trelleborg Fluid Handling Solutions har stort utbud av slanglösningar för spolning av avloppsledningar, högtryckstvätt och dammsugning. Våra produkter är välkända och populära tack vare vår goda branschkännedom och kontakt med marknaden.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter
CRISAL TR 10070
  • Food grade quality
  • Light
  • Resistant to most chemicals
Visa mer

COLORADO S
  • Utmärkt åldrings, väder och ozonbeständighet
  • Flatrullningsbar slang för enkel lagring och hantering
  • Tål höga temperaturer: 100 °C
Visa mer
CHEMIKLER FEP
  • Resistent mot i stort sett alla kemiska produkter
  • Hög säkerhet med sprängtryck 64 bar
  • Uppfyller standard EN 12115
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*