Building_Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Bygg och anläggning

Trelleborg Fluid Handling Solutions har stort utbud av slanglösningar för spolning av avloppsledningar, högtryckstvätt och dammsugning. Våra produkter är välkända och populära tack vare vår goda branschkännedom och kontakt med marknaden.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter

HYDRO'K
 • Motståndskraftig mot petroleum med aromatiskt innehåll >50%
 • Elektrisk ledningsförmåga säkerställd genom innertub och hölje
Visa mer

HYDRO'ECO
 • Motståndskraftig mot olja och bensin med aromatiskt innehåll >50%
 • Utmärkt motstånd mot oljedimma och ozon
 • Utmärkta böjningsegenskaper
Visa mer

FP 3010
 • Beständig mot ozon och havsvatten
 • Låg vikt
 • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa mer

FP 2007
 • Beständig mot ozon och havsvatten
 • Låg vikt
 • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa mer

FISH PUMP S
 • Flexibel och robust
 • Tillverkad för användning av BLOC-END®-kopplingar
 • Beständig mot ozon och havsvatten
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*