Agriculture_Forestry - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Lantbruk och skogsbruk

Trelleborg utvecklar flexibla slanglösningar som uppfyller stränga riktlinjer för användning inom jordbrukbranschen och odling både på land och till havs. Om du ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet så kan du lita på Trelleborg. 

Ett komplett utbud av produkter efter industri

209Produkter

WD ECO
  • Långa längder
  • Tål jordbrukskemikalier
  • Flatrullbar
Visa mer

Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*