Branscher - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Branscher

Som världsledande utvecklare av polymerbaserade tätningsprofiler, erbjuder Trelleborg lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska tillämpningar i krävande miljöer i alla branscher. Våra innovativa lösningar är utformade för att skapa många fördelar för kunderna – bland annat förbättrad funktionalitet, ökad produktivitet och energibesparingar. Läs mer om hur våra lösningar kan bidra till din verksamhet nedan.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

210Produkter


Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*