WIS - Wear Indicator System

Trelleborg Wear Indicator System

Slangarna som används för WIS-indikatorn (WIS) innehåller ett nätverk av kopparledande trådar som lindas in i innerslangen. En elektronisk sensor och indikatorlåda ansluter till trådarna via en speciellt utvecklad packning. Sensorn övervakar när en tråd bryts i slangen på grund av slitage. När detta inträffar signalerar den elektroniska sensorn och indikatorlådan detta till operatören med röda lysdioder i bearbetningsanläggningen. Dessutom skickas en varning trådlöst till en operatörs dator eller smart-enhet.

Fördelar

Plug & Play
Ingen specifik konfiguration behövs

- Ingen antenninstallation
- Ingen nätverkskonfiguration
- Du installerar Trelleborg WIS-enheten och det fungerar omedelbart

Smarta varningar
Indikerar slitage på slang och batterinivå

- Varning via e-post
- Visuell varning med LED

Trådlös
Trelleborg WIS sänder data via Internet of Things-nätverk

Detta system fungerar autonomt och oberoende och använder inte klientnätverk (WiFi etc.)

Hur fungerar det?

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*