Digitala Verktyg

Digitala Verktyg

IoT: WIS - Wear Indicator System

Mobilappar

Kemisk resistans för slangar
För att säkerställa att du väljer rätt slang för din applikation, kommer Trelleborg Fluid Handling Solutions mobilapp att rekommendera de bäst lämpade produkterna baserat på kemikalieresistens.
Från en lista med över 1200 kemikalier, inklusive olika koncentrationer, visar den här appen alla möjliga lösningar som finns tillgängliga från Trelleborgs slangkatalog. Resultatet sorteras från grön (kan användas inom det valda temperaturintervallet) till orange (endast tillfällig användning).
Listan är en rekommendation som kan förfinas ytterligare när temperatur eller tryckområde väljs. Vid val av slang kommer dess detaljerade funktioner att visas, påminna det kemiska valet och kompatibilitetsresultatet med temperatur.
En funktion för att kontakta den relevanta Trelleborg Product Manager direkt från App ger användaren möjlighet att få ytterligare information om den valda slangen.
Databladet för den valda slangen kan direkt delas antingen via e-post eller via sociala medier på nätet.

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*