Svetsning

Svetsning

7Produkt
PLUTON 2G
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Pluton 20 Blue welding hose from Trelleborg
PLUTON BLUE
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

Pluton 20 Red welding hose from Trelleborg
PLUTON RED
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

PLUTON TWIN
 • ISO 3821. Slangarna är sammanfogade med en lättdelad gummispalt
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer