Lösningsmedel/Färger/Lack

Lösningsmedel/Färger/Lack

2Produkt
MULTIKLER
  • NBR slang för bensen-, toluen- och xylenbaserade färger
  • Silikonfri
  • Antistatisk tub
Visa mer

SOLVYKLER
  • EPDM slang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger
  • Silikonfri
  • Antistatisk tub
Visa mer