Industrislangar och kopplingar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Industrislangar och kopplingar som effektiviserar din verksamhet

Trelleborg Fluid Handling Solutions är en ledande global aktör som erbjuder högpresterande och optimerade lösningar för praktiskt taget alla användningsområden – bland annat industrislang för lågt och medelhögt tryck som bygger på avancerad polymerteknik.

209Produkt

FISH PUMP S
  • Flexibel och robust
  • Tillverkad för användning av BLOC-END®-kopplingar
  • Beständig mot ozon och havsvatten
Visa mer

FP 2007
  • Beständig mot ozon och havsvatten
  • Låg vikt
  • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa mer

FP 3010
  • Beständig mot ozon och havsvatten
  • Låg vikt
  • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa merKontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*