Industrislangar och kopplingar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Industrislangar och kopplingar som effektiviserar din verksamhet

Trelleborg Fluid Handling Solutions är en ledande global aktör som erbjuder högpresterande och optimerade lösningar för praktiskt taget alla användningsområden – bland annat industrislang för lågt och medelhögt tryck som bygger på avancerad polymerteknik.

209Produkt
Trelljet 580 drain sewer cleaning hose from Trelleborg
TRELLJET 580
  • 2 flätlager stålarmering
  • Arbetstryck upp till 650 bar. Slät utsida
  • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig
Visa mer

Trelljet 581 drain sewer cleaning hose from Trelleborg
TRELLJET 581
  • 1 flätlager stålarmering
  • Arbetstryck upp till 400 bar. Slät utsida
  • Låg vikt, flexibel och kinkbeständig
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*