Industrislangar och kopplingar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Industrislangar och kopplingar som effektiviserar din verksamhet

Trelleborg Fluid Handling Solutions är en ledande global aktör som erbjuder högpresterande och optimerade lösningar för praktiskt taget alla användningsområden – bland annat industrislang för lågt och medelhögt tryck som bygger på avancerad polymerteknik.

209Produkt


PLUTON 2G
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Pluton 20 Blue welding hose from Trelleborg
PLUTON BLUE
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

Pluton 20 Red welding hose from Trelleborg
PLUTON RED
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

PLUTON TWIN
 • ISO 3821. Slangarna är sammanfogade med en lättdelad gummispalt
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*