Industrislangar och kopplingar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Industrislangar och kopplingar som effektiviserar din verksamhet

Trelleborg Fluid Handling Solutions är en ledande global aktör som erbjuder högpresterande och optimerade lösningar för praktiskt taget alla användningsområden – bland annat industrislang för lågt och medelhögt tryck som bygger på avancerad polymerteknik.

210Produkt
Pulsor 200 abrasive hose from Trelleborg
PULSOR 200
 • Design för extrema driftförhållanden
 • Hög slitagebeständighet ger längre livslängd
 • Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar
Visa merPULSOR GRAVITY
 • Flatrullbar för enkel lagring och hantering
 • Låg vikt
 • Utmärkt slitage-, nötnings och åldringsegenskaper
Visa mer


Sablex abrasive hose from Trelleborg
SABLEX
 • Låg vikt och god flexibilitet för enkel hantering
 • ISO 4649: Nötningsbeständighet <70mm3
 • Ledande innertub för säkrare arbetsmiljö
Visa mer

Silex abrasive hose from Trelleborg
SILEX
 • Låg vikt och god flexibilitet för enkel hantering
 • ISO 4649: Nötningsbeständighet <70mm3
 • Ledande innertub för operatörens säkerhet
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*