Industrislangar och kopplingar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Industrislangar och kopplingar som effektiviserar din verksamhet

Trelleborg Fluid Handling Solutions är en ledande global aktör som erbjuder högpresterande och optimerade lösningar för praktiskt taget alla användningsområden – bland annat industrislang för lågt och medelhögt tryck som bygger på avancerad polymerteknik.

209Produkt

AG 1000 HT
  • Slät insida ger mindre friktion
  • Extremt låg vikt och flexibel
  • Överkörningsbar
Visa mer

AG 1000 LT
  • Slät insida ger mindre friktion
  • Extremt låg vikt och flexibel
  • Kan anslutas genom att skruva ihop dem
Visa mer
CRISAL TR 10070
  • Food grade quality
  • Light
  • Resistant to most chemicals
Visa mer
Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*