E645

Overview

MEKANISKA, FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.15 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥12

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥35

N/mm

Sättning efter 22h vid 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-40/+120

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-10

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-30

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Mycket bra

Bra

Mycket bra

Non suitable

 

Dimension

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,72

1 smooth side/1 shiny side

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,29

1 smooth side/1 shiny side

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,44

1 smooth side/1 shiny side

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,59

1 smooth side/1 shiny side

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,73

1 smooth side/1 shiny side

-

Identifikation

 

Nedladdningar

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner