Profiles Fenders

Ett brett sortiment av profiler och fendrar

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Sweden

Contact our Sales Department

Phone: +46 410 51000
Fax :+46 410 46490

orderisp@trelleborg.com

Norway

Contact our sales department

Phone: +47 229 049 00
Fax :+47 223 216 54

mail.oslo@trelleborg.com

Denmark

Contact our Sales Department

Phone: +45 49 76 2700
Fax: +46 410 46490

Visa på kartan isp.danmark@trelleborg.com