Produkter & lösningar - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar

Trelleborg strävar efter att förse våra kunder med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för överföring av vätskor och fasta material i kombination med högklassig service och support. Oavsett användningsområde har vi produkterna som uppfyller dina krav.

Lösningar för praktiskt taget alla branscher

Fluid Handling Solutions resurser

Snabb tillgång till tips, data och information om produkter från Fluid Handling Solutions.

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*