Kundprojekt - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Läs mer om kunderna som vi har hjälpt

Efter många framgångsrika årtionden i branschen har vi dokumenterat en rad framgångsrika kundprojekt. Vi har sammanställt ett antal kundprojekt för att ge dig bättre insikt i vilka fördelar ett samarbete med Trelleborg kan innebära. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om en viss produkt eller bransch. Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår expertis.

4Nyheter
BIOVAST RED
Vi kompletterar vårt sortiment med rengöringsslangar med BIOVAST RED som möjliggör visuell kontroll av en separat ledning  (het / kall – kemikalier / dricksvatten). BIOVAST RED är dessutom en...
Visa mer


New PULSOR range
Vi är stolta över att kunna lansera en ny PULSOR-serie som kompletterar vårt utbud av betongslangar. På byggarbetsplatser används en rad olika metoder för att överföra flytande betong. Trelleborg...
Visa mer

WIS - Wear Resistance System
Ett betydelsefullt framsteg när det gäller förebyggande underhåll av materialtransportsystem. Trelleborgs Fluid Handling introducerar WIS-indikatorn för sina industrislangar. En förstklassig tek...
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*