ATEX

Nytt ATEX-direktiv påverkar inte slangar

ATEX 94/9/EC-förordningen har tagits bort och ersatt av ett nytt direktiv 2014/34/EU.
Ändringarna förtydligar sättet att anmäla till myndigheter, genomförande av medlemsförhållanden och ansvaret för distributörer och återförsäljare.

Som slangtillverkare har detta nya direktiv ingen inverkan på oss.

Direktivet 2014/34/EU avser utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga atmosfärer. Det gäller utrustning som kan förorsaka explosion genom egna potentiella antändningskällor. Slangar och slangkopplingar monteras inte inom ramen för detta direktiv eftersom de inte har egna potentiella antändningskällor. Till följd av detta är CE-märkning och ATEX-logotyp märkning förbjuden på slangar och slangkopplingar.

Den tekniska specifikationen CEI / TS 60079-32-1: 2013, Explosiv atmosfär - Elektrostatiska faror, vägledning, ger standardanvisningar för kontroll av statisk elektricitet.

Denna tekniska specifikation pekar på villkoren för användning av slangmonteringar i ATEX-områden för flytande och pneumatiska överföringar:
• Alla stålspiraler och koppartrådar måste anslutas till kopplingarna.
• Slangen måste vara permanent jordad.

För flytande överföring beror kraven på konduktiviteten hos vätskorNA. Om slangens elektriska motstånd är mindre än 1 MΩ per längd kan slangen användas för att överföra alla vätskor (hög, medelstor och låg ledningsförmåga). Trelleborg tillhandahåller ATEX-certifikat för slangar.