Processindustri - Trelleborg AB

Mat och dryck 

Blandare, pumpar, kompressorer, behållare, övervakningsutrustning, slangar och insatser/beläggning. 

Kemikalier

Blandare, pumpar, kompressorer, behållare, övervakningsutrustning, slangar och insatser/beläggning. 

Läkemedel 

Blandare, pumpar, kompressorer, behållare, övervakningsutrustning, slangar och insatser/beläggning. 

Raffinaderiproduktion 

Olje- och gasteknologi in till och ut från raffinaderierna.

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*