Olja och Gas - Trelleborg AB

Däck & underhåll samt modifiering (MMO) 

Skydd, system och teknologi för allt från havet till riggen. 

Olje- och gas-överföring 

Lösningar för överföring av råolja och flytande naturgas till havs och till terminaler.

Ytskydd

Flytkraft och skydd för fartyg i hamnen och ute på öppet hav.

I havsdjupen 

Flytkraft, inspänning och skydd under vattnet.

Borrning och borrhål 

Flytmoduler och skydd för borrning, borrningsfartyg och borrhålsaktiviteter.

Seismiska lösningar

Undersökning, kontroll och hantering av djuphavsberg 

Raffinaderiproduktion 

Olje- och gasteknologi in till och ut från raffinaderierna.

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*