Marina lösningar - Trelleborg AB

Hamninfrastruktur

Lösningar för konstruktion, hantering, underhåll och skydd av hamnar.

Hamnutrustning och marin utrustning

Lösningar som vibrationsdämpande system och lager för marin utrustning, sjösäkerhetsanordningar samt däck.

Olje- och gas-överföring 

Lösningar för överföring av råolja och flytande naturgas till havs och till terminaler.

Marinteknik

Teknik och programvara för att skydda och vägleda fartyg.

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*