Hälsovård och medicinteknik

Medicinsk utrustning 

Slangar, inhalatorer, insulinadministrering. 

Bioteknik 

Bioreaktorer, fyllningsmaskiner och blandare. 

Förbrukningsvaror för vården

Förbrukningsmaterial

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*